Voor ondernemers

Veel ondernemers ervaren dat een groot deel van hun werkzaamheden niet leuk is om te doen. Anderen vinden hun werk wel leuk, maar merken dat medewerkers niet goed in hun vel zitten. Veruit de meeste ondernemers ervaren bovendien onbalans tussen werk en privé.

 

Geen reden om het totaal anders te gaan doen, wel reden om daar eens goed naar te kijken. Door iemand van buitenaf mee te laten denken, stap je uit de patronen die tot deze situatie hebben geleid.

eMpunt voor ondernemers

Ondernemen zorgt ervoor dat je de zaken graag in eigen hand houdt. Maar jouw methoden hebben je bedrijf gemaakt tot wat het is. Op het moment dat je anders, meer of beter wil en daar niet komt, dan zijn die methoden niet meer afdoende. 

 

De werkwijze van eMpunt is helder. Kennismaken om te kijken of de klik er is. Vragen stellen, rondkijken en analyseren. Vervolgens komen we met een helder plan van aanpak hoe jij de situatie kunt veranderen.

Waarom eMpunt?

“Mathijs heeft de gave om uit de brei van informatie die ik als klant gaf, de relevante details te filteren en daar acties op te ondernemen. Zo heeft hij mij in mijn zoektocht professioneel ondersteund en de juiste route gewezen. Er is nu meer structuur in mijn werktaken, meer overzicht van hoofd- en bijzaken. Mijn bedrijf groeit, ik hoop dan ook zeker weer eens een beroep op hem te doen, om blijvend overzicht te houden.”

 

Cora – Therapeutisch ondernemer